Logo Muziekboerderij Bolsward

Stacks Image 88

Huisregels

Stacks Image 72
Stacks Image 74

Aansprakelijkheid

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte frisdrank en/of bier in de Muziekboerderij te nuttigen. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij voorzichtig omgaat met de in de oefenruimtes aanwezige apparatuur. Mocht je een defect constateren, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij Rein. Een ieder is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door onjuist gebruik.

De muziekboerderij is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van eenieder alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens verblijf in en op het terrein van de Muziekboerderij.

Roken niet toegestaan

De Muziekboerderij beschikt over draadloos internet. Hier mag je, mits op een correcte en legale manier, gebruik van maken. In de Muziekboerderij mag niet gerookt worden. Na 23:00 uur mag er niet meer gespeeld worden. Iedereen die in de Muziekboerderij aanwezig is, verklaart zich akkoord met de huisregels.
Stacks Image 68

Betaling

Betaling van de bandrekening geschiedt na afloop van de oefensessie per PIN of contant.

Stacks Image 116
Stacks Image 77
Stacks Image 79